Thực hiện Nghị quyết của chi bộ Đảng công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong hoạt động SXKD cũng như các hoạt động phong trào; đuợc sự hướng dẫn của BCH Đoàn Quận Thanh Xuân và sự quan tâm, tạo điều kiện của Cấp ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn; ngày 07/05/2017, Chi đoàn thanh niên Tập đoàn đã long trọng tổ chức “Lễ ra mắt và đón nhận quyết định thành lập Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú”. Đây là sự kiện tiếp nối các hoạt động xây dựng các tổ chức  chính trị, đoàn thể vững mạnh trong chặng đường xây dựng và phát triển của Tập đoàn.
Tới dự buổi lễ có:
         Về  phía BCH Đoàn Quận Thanh Xuân có:
  • Đ/c Nguyễn Mạnh Đạt: Phó Bí thư Quận Đoàn Thanh Xuân.
  • Đ/c Nguyễn Tiến Anh: UV. Ban Chấp hành Quận Đoàn Thanh Xuân, phụ trách Đoàn Khối Công nhân viên chức lao động Quận.
    Về phía Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú:
  • Bà Hà Thị Tuyết Chinh: Phó Bí thư Chi bộ
  • Ông Nguyễn Xuân Mạnh: Tổng Giám đốc
  • Ông Đinh Việt Cường : Phó Tổng Giám đốc
    Cùng các đồng chí đại diện Chi bộ Đảng, Công đoàn,Trưởng/phó các phòng ban trong Tập đoàn, Giám đốc các Chi nhánh/công ty thành viên cùng toàn thể Đoàn viên, thanh niên tại Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú.
Sau khi đồng chí Nguyễn Tiến Anh: UV. Ban Chấp hành Quận Đoàn Thanh Xuân, phụ trách Đoàn Khối Công nhân viên chức lao động Quận công bố quyết định thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Thiên Phú, Đồng chí Nguyễn Mạnh Đạt: Phó Bí thư Quận Đoàn Thanh Xuân đã lên trao quyết định và phát biểu chỉ đạo định huớng cho cho chi Đoàn lâm thời của Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú trong thời gian tới.
 

( Đ/c Nguyễn Mạnh Đạt: Phó Bí thư Quận Đoàn Thanh Xuân  trao quyết định và phát biểu chỉ đạo )
 
Thay mặt Chi bộ Đảng Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú, đồng chí Hà Thị Tuyết Chinh đã gửi lời cảm ơn đến Quận Đoàn Thanh Xuân đã quan tâm và chỉ đạo, đồng thời đồng chí Phó bí thư chi bộ cũng gửi lời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho BCH chi Đoàn Tập đoàn trong thời gian tới.
 

( Đồng chí Hà Thị Tuyết Chinh  gửi lời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho BCH chi Đoàn )
 
Về phía ban lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú, Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Tổng giám đốc đã tóm tắt chặng đường hình thành, phát triển của Tập đoàn và sự cần thiết phải thành lập chi Đoàn TNCS Hồ Minh của Tập đoàn; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quận Đoàn Thanh Xuân. Ông Nguyễn Xuân Mạnh cũng gửi lời chúc mừng và mong muốn chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Tập đoàn là nòng cốt trong các hoạt động đoàn thể, quần chúng của Tập đoàn, qua đó nâng cao sự đoàn kết, gắp bó, phát huy sức mạnh tập thể trong CBNV Tập đoàn; cũng như cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của chi Đoàn TNCS nói riêng và các tổ chức chính trị, đoàn thể của Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú.
 

( Ông Nguyễn Xuân Mạnh TGĐ Tập đoàn phát biểu tại chương trình )
 
Thay mặt BCH Chi Đoàn lâm thời Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú, đồng chí Phạm Thị Huyền - UV BCH chi Đoàn lâm thời đã trình bày dự thảo chương trình hoạt động năm 2017 của chi Đoàn với chủ đề công tác năm 2017 là” Nâng cao chất luợng tổ chức Đoàn” và báo cáo một số chỉ tiêu cơ bản:
1. 100% Đoàn viên cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết đại hội đoàn các cấp
2. Chi đoàn có ít nhất 01 công trình thanh niên, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Thanh Xuân lần V
3.  Phối hợp với quận Đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu và phấn đấu thu được 30 đơn vị máu
4. Phát huy vai trò của Đoàn viên, thanh niên trong các nhiệm vụ chính trị cũng như các hoạt động phong trào. BCH chi đoàn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đuợc giao, xứng đáng là lực luợng xung kích trong các hoạt động đoàn thể, phong trào của Tập đoàn.
Lễ ra mắt và đón nhận quyết định thành lập Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú một lần nữa thể hiện sự quyết tâm của Chi bộ, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV huớng đến mục tiêu hoàn thành vuợt mức kế hoạch SXKD năm 2017 góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nuớc.
 

( Đồng chí Phạm Thị Huyền - UV BCH chi Đoàn  trình bày dự thảo chương trình hoạt động năm 2017)
 
Một số hình ảnh của chuơng trình:
 

 


Nguồn ĐTP GROUP.