Đông thiên phú có loại hình dịch vụ vận tải đa dạng, phong phú, tiện lợi và toàn diện, công ty đã đang và sẽ luôn đem đến sự phục vụ tốt nhất cho các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế.
  • Dịch vụ Logistic bao gồm các hoạt động : Giao nhận hàng hóa, vận chuyển, lưu kho bãi, làm thủ tục hải quan, đóng bao bì...
  • Dịch vụ vận tải thủy nội địa bằng các phương tiện trọng tải từ 3000 - 7000 DWT.