Bất động sản Đông Thiên Phú

Năm 2014 đến năm 2018 Tập đoàn Đông Thiên Phú tập trung đầu tư Bất động sản, quyết tâm phát triển một cách mạnh mẽ, lâu dài và bền vững.
 

Trong năm nay, chúng tôi rất tự tin khi những kế hoạch hành động cho Đông Thiên Phú được xây dựng với nhận định lạc quan hơn về sự phục hồi của nền kinh tế, đồng thời với việc thận trọng với môi trường hoạt động của ngành còn không ít khó khăn. HĐQT vẫn xác định rõ mục tiêu theo tôn chỉ phát triển ổn định, bền vững trong chiến lược phát triển của tập đoàn trong thời gian 5 năm tới. Song song với quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu của năm, việc tập trung vào công tác quản lý bài bản, tiềm lực tài chính vững chắc là sự chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu tốt nhất những điều kiện thuận lợi khi nền kinh tế phục hồi và thị trường bất động sản sôi động trờ lại.
 

Bất động sản Đông Thiên Phú hoạt động dựa trên cơ sở hội tụ kinh nghiệm nhiều năm, thể hiện qua nhiều dự án lớn trong cả nước. Các cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn hầu hết là các cán bộ giầu kinh nghiệm, trước đây đã làm công tác xây dựng và quản lý nhiều dự án lớn trên cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Kon Tum. Đồng thời với năng lực tài chính mạnh, các đối tác chiến lược là các tập đoàn đầu tư tài chính trong và ngoài nước, các ngân hàng hàng đầu Việt Nam.
 

Chúng tôi luôn cam kết thực hiện theo đúng quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tập đoàn Đông Thiên Phú đã đăng ký hoạt động Sàn giao dịch bất động sản Đông Thiên Phú tại Sở Xây dựng Hà Nội và được công nhận thành viên chính thức trên Mạng sàn Bất động sản Việt Nam www.sanbatdongsan.net.vn (website do Cục Quản lý Nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng quản lý).

 

Bất động sản Đông Thiên Phú bao gồm các lĩnh vực:
 

• Hoạt động: 

- Bỏ vốn đầu tư tạo lập,

- Mua, nhận chuyển nhượng

- Thuê, thuê mua bất động sản để bán

- Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại
 

• Dịch vụ:

- Sàn giao dịch 

- Quản lý, tư vấn, đấu giá BĐS

- Môi giới, quảng cáo, định giá BĐS

Dịch Vụ
Bất động sản