Dịch vụ vận tải thủy

Dịch vụ vận tải biển.

Đông Thiên Phú Miền Nam đang khai thác đội tàu hàng khô và hàng rời chuyên dụng gồm 7 chiếc, trọng tải từ 3,000 DWT đến 7,000 DWT với tổng trọng tải 60,000 DWT (bình quân 8 tuổi) hoạt động tuyến quốc tế, nội địa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

(Ngoài danh sách các tàu thuộc quyền sở hữu dưới đây, chúng tôi còn có quyền hợp pháp trong khai thác, vận hành một số tàu có trọng tải lên tới 30,000 DWT)

 

Dịch vụ vận tải thuỷ
Vận Tải - Logistic