Định hướng phát trển

TẦM NHÌN


Trở thành một Tập đoàn lớn mạnh tại Việt Nam, đi đầu trong những lĩnh vực hoạt động mà công ty đang tập trung phát triển, đóng góp cho xã hội những giá trị về vật chất và tinh thần, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho các thành viên điều kiện phát triển tài năng và một cuộc sống đầy đủ, phong phú.

 

SỨ MỆNH

  • Với nhân viên: “Con người là tài sản quý giá nhất”: Đông Thiên Phú luôn quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển cho từng thành viên trong công ty.
  • Đối với khách hàng: Đông Thiên Phú luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với thái độ phục vụ tận tình và chuyên nghiệp nhất. Thành công của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.
  • Đối với xã hội: Tạo ra những xu hướng kinh doanh tích cực và hỗ trợ sự phát triển bền vững của xã hội.


 GIÁ TRỊ CỐT LÕI


Hệ thống giá trị cốt lõi của Tập đoàn Đông Thiên Phú có sức ảnh hưởng to lớn đối với những quyết định và hành động của các thành viên trong Tập đoàn:

  • Con người: Là tài sản, sức mạnh và là giá trị đầu tiên mà Đông Thiên Phú luôn hướng tới. Mỗi cá nhân tham gia vào Tập đoàn đều có cơ hội phát huy khả năng và làm giàu cho bản thân. Sự phát triển về nhân cách, năng lực, tài chính của mỗi người là thước đo sự phát triển của Tập đoàn Đông Thiên Phú.
  • Đoàn kết: Là sức mạnh của thành công, là giá trị vô hình và là nền tảng cho sự phát triển của Tập đoàn Đông Thiên Phú. Một Đông Thiên Phú vững mạnh như ngày hôm nay là kết quả của sự liên kết, bổ sung giữa các cá nhân với cá tính riêng biệt, giữa các đơn vị thành viên với chiến lược phát triển và ưu thế khác nhau.
  • Sáng tạo: Là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Tập đoàn Đông Thiên Phú. Dám nghĩ khác, dám làm khác để tìm ra những hướng đi mới, cách làm mới hiệu quả hơn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của công ty chính là điều mà chúng tôi luôn hướng tới.

Bài viết liên quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là doanh nghiệp hoạt động đa nghành và có uy tín lâu năm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, kinh doanh...
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là doanh nghiệp hoạt động đa nghành và có uy tín lâu năm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, kinh doanh...
Sự lớn mạnh và thành công của Tập Đoàn Đông Thiên Phú trong hơn 15 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên...
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là doanh nghiệp hoạt động đa ngành và có uy tín lâu năm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, kinh doanh...