Nhân sự chủ chốt

   Sự lớn mạnh và thành công của Tập Đoàn Đông Thiên Phú trong hơn 15 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt - những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì sự nghiệp chung của Đông Thiên Phú.

 

 

                                                                       

Ông: Nguyễn Hải Dũng

Chủ tịch HĐQT tập đoàn Đông Thiên Phú.

Ông: Nguyễn Xuân Mạnh

Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Đông Thiên Phú.

 

 

 

Bài viết liên quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là doanh nghiệp hoạt động đa nghành và có uy tín lâu năm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, kinh doanh...
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là doanh nghiệp hoạt động đa nghành và có uy tín lâu năm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, kinh doanh...
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là doanh nghiệp hoạt động đa nghành và có uy tín lâu năm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, kinh doanh...
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú là doanh nghiệp hoạt động đa ngành và có uy tín lâu năm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, kinh doanh...