Y Tế

 


Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Đông Thiên Phú, Ban lãnh đạo tập đoàn xác định Y tế là hoạt động chiến lược. Không chỉ nhằm mục đích đem lại lợi nhuận cho người đầu tư mà nó còn thể hiện cái tâm và trách nhiệm của Doanh nghiệp, Doanh nhân đối với xã hội, cộng đồng. Tập đoàn Đông Thiên Phú tiếp tục đầu tư, xây dựng hệ thống bệnh viện đa khoa với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sỹ có tay nghề cao.

Y tế